Κατά την διαδικασία validate html με την χρήση net beans, εμφανίστηκε το εξής error:

Attribute "data-thumb" not allowed on element <img> 

error 198

Λύση: Αντικαθειστούμε το "data-thumb" me "alt"