Αυθαιρεσίες (!!!) και παράνομες πρακτικές (!!!) διαπιστώνει έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ στις υπηρεσίες που μεσολαβούν για την κατοχύρωση διαδικτυακών διευθύνσεων με κατάληξη .gr.

 

Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής, η κατάσταση σε αυτή την αγορά καταστρατηγεί τα δικαιώματα του καταναλωτή και είναι ουσιαστικά «άναρχη».

Η ένωση καταγγέλλει μάλιστα ελλιπή έλεγχο από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η οποία έχει ενημερωθεί για τα ευρήματα της έρευνας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουάριος- Μάρτιος 2015) στους 444 καταχωρητές που περιλαμβάνει το το μητρώο της ΕΕΤΤ) και έδειξε ότι:

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου έχουν καταχρηστικά προεπιλεγμένες υπηρεσίες και αυθαίρετες χρεώσεις.

Μόνο οι 50 καταχωρητές (11%) προσφέρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως το κόστος μαζί με το ΦΠΑ, διάρκεια της υπηρεσίας που είναι διετής κλπ.

Οι 267 καταχωρητές (60%) δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, είτε γιατί δεν έχουν καθόλου ιστοσελίδα, είτε γιατί δεν παρέχουν υπηρεσίες κατοχύρωσης domain names, είτε γιατί δεν προσφέρουν τις βασικές πληροφορίες κόστους και διάρκειας. 

To πλήρες άρθρο του tech.in.gr