Μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με την συμπεριφορά των χρηστών στο internet έχουν αποδείξει ότι τα 8 πρώτα δευτερόλεπτα που ο χρήστης επισκέπτεται κάποιο νέο site ή μια landing page, είναι ο κρίσιμος χρόνος μέσα στον οποίο αποφασίζει αν θα διεισδύσει σε εσωτερικές σελίδες ή θα εγκαταλείψει την πλοήγηση του. 

Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί του developers και internet marketers στην αναζήτηση τρόπων ώστε να «τραβήξουν» στο εσωτερικό της σελίδας και στο περιεχόμενο που στοχεύουν τον επισκέπτη ώστε να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Καταλαβαίνουμε επίσης πόσο απαραίτητη είναι η μελέτη πριν από κάθε ενέργεια στο internet. Ως μελέτη εννοούμε την  καταγραφή  των αποτελεσμάτων που προσδοκούμε, το μήνυμα που εκπέμπουμε και ο τρόπος επικοινωνίας που προσφέρουμε.

Όλα τα παραπάνω  φανερώνουν την ανάγκη ύπαρξης επαγγελματιών οι οποίοι ειδικεύονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων ενεργειών. 

Η ontop.gr κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να κατανοεί την συμπεριφορά των χρηστών και να δύναται να παρέχει λύσεις που "δουλεύουν" και επιστρέφουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.