Γιατί ειναι απαραίτητη μια μελέτη πριν κάνετε οτιδήποτε στο web:

Στο παγκόσμιο ιστό υπάρχουν πάνω απο χίλια δισεκατομμύρια (1.000.000.000.000) σελίδες (unique URLs) όπως δηλώνει η επίσημη ιστοσελίδα της Google τον Ιούλιο του 2008 (και συνεχώς αυξάνονται γεωμετρικά).

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι μια επιχείρηση που έχει έναν ιστότοπο δεν διασφαλίζει σε καμμία περίπτωση ότι θα έχει και επισκέπτες. Είναι μάλλον πιο πιθανό, ότι εαν δεν υπάρχει στρατηγική μελέτη eMarketing που να έχει εφαρμοσθεί κατάλληλα, ο ιστότοπος και οι πληροφορίες για την επιχείρησή σας να είναι καλά κρυμμένες.

Αυτονόητο επίσης είναι ότι πλέον οι επισκέπτες του ιστοτόπου σας (web site) έρχονται σε αυτόν αφού κάνουν την σχετική αναζήτηση σε κάποια μηχανή αναζήτησης. Οι μηχανές αυτές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε 10δες ή 20δες συνήθως. Εαν δεν συμπεριλαμβάνεται ο ιστότοπός σας στις πρώτες δύο ή τρείς μάλλον δεν έχετε πολλές ελπίδες.


Για να συμβεί αυτό (να είστε δηλαδή σε κατάλληλη θέση στα αποτελέσματα) χρείαζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική eMarketing που να περιλαμβάνει:

  • Μελέτη online στρατηγικής
  • Εφαρμογή της στρατηγικής
  • Εκτίμηση και επαναπροσδιορισμός

Είναι σαφές ότι η επιτυχής παρουσία στο διαδίκτυο είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαρκής και επίπονη. Τακτικές οι οποίες στηρίζονται στον σχεδιασμό μόνο (αν και είναι ουσιώδους σημασίας) θα αποτύχουν και δεν θα αποφέρουν ούτε το κόστος τους στην επιχείρηση. Το ίδιο θα συμβεί εαν η μελέτη δεν εφαρμοσθεί κατάλληλα ή εαν δεν υπάρχει η κατάλληλη στρατηγική προώθησης.