Η βιομηχανία του τουρισμού είναι για την χώρα μας αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης και το μόνον φως στο σκοτεινό τούνελ που διαβαίνουμε. 
Για τον λόγο αυτό έχουμε αποκτήσει ως έθνος τεχνογνωσία σε hospitality services αλλά και διακρίσεις σε εξιδανικευμένα τεχνολογικά εργαλεία που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό. 

 

Συνέντευξη του Matt Cutts (Webspam team Google) 

Είναι αρκετοί οι συμπατριώτες μας developers οι οποίοι έχουν διακριθεί παγκοσμίως για την δημιουργία online εργαλείων σε εφαρμογές του τουρισμού.
Η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στο ξενοδοχειακό management είναι επιτακτική ανάγκη και η εξαγγελίες δράσεων όπως πρόσφατα το digi lodge των Ψηφιακών ενισχύσεων Α.Ε. στηρίζουν ακριβώς τέτοιες επενδύσεις. 
Η πρόσβαση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο κανάλι του internet, η προβολή και διαφήμιση τους καθώς επίσης και η ανάπτυξη αυτόνομων booking engines που μακροχρόνια θα συνδέονται με τις υπάρχουσες μηχανογραφικές λύσεις, είναι μονόδρομος και θα πρέπει πλέον να αποτελούν προτεραιότητα στους ξενοδοχειακούς προϋπολογισμούς. 
Η ontop.gr σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα step by step πακέτα υπηρεσιών ξενοδοχειακού Online marketing προσφέροντας λύσεις στα μέτρα του πελάτη.