Το Joomla 3.8.7 είναι τώρα διαθέσιμο. Πρόκειται για μια έκδοση κώδικα ασφαλείας για τη σειρά 3.x του Joomla, η οποία αντιμετωπίζει ένα ευπάθες θέμα ασφαλείας και περιλαμβάνει πάνω από 60 διορθώσεις και βελτιώσεις σφαλμάτων. Περισσότερες πληροφορίες...