Ριζική στροφή των αγοραστικών συνηθειών των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των συναλλαγών τους με το Δημόσιο και τις τράπεζες προς το ηλεκτρονικό κανάλι, έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ήδη, το ποσοστό αυτών, που πραγματοποιούν τακτικά online αγορές

(από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα) είναι πλέον υπερ-διπλάσιο απ’ ό,τι πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ανέρχεται πλέον σε 20% από 9% πριν από την πανδημία, ενώ άλλο ένα 31% των Ελλήνων απαντά ότι αγοράζει “κάποιες φορές τον μήνα”.

Στο μεταξύ, στο ηλεκτρονικό κανάλι έχουν στραφεί οι Έλληνες την περίοδο του COVID-19 και για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, καθώς και με τις τράπεζες. Το ποσοστό των Ελλήνων, που συναλλάσσονται τακτικά (από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα) ηλεκτρονικά με το Δημόσιο και τις τράπεζες ανέρχεται στο 37%, ενώ ένα 38% απαντά ότι το κάνει κάποιες φορές τον μήνα. Αντίθετα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, μειωμένο είναι το ποσοστό των καταναλωτών, που επισκέπτονται τακτικά καταστήματα της περιοχής τους (τροφίμων, φαρμακεία, περίπτερα) για την αγορά διαφόρων ειδών. Πλέον, διαμορφώνεται στο 52% από 71%, που ήταν πριν από την κρίση.

Πηγή: sepe.gr